Wetgeving en koopprocedure

Dit onderwerp is zeer uitvoerig, per moment verschillend (wetgeving is aan verandering onderhevig), per streek, soms zelfs per gemeente.Wij pretenderen niet compleet te zijn met deze informatie, het is altijd noodzakelijk om de situatie ter plekke te beoordelen op het moment dat u serieus uw oog heeft laten vallen op een bepaald object.

Desondanks kunnen we er zeker in algemene zin iets van zeggen. Uiteraard dient u te beseffen dat wanneer iemand verwacht in Hongarije een identieke situatie dan in Nederland aan te treffen, deze verwachting niet waargemaakt kan worden. Wel kunt u in Hongarije veilig en vertrouwd kopen, en mag u naast het onroerend goed ook een bepaalde hoeveelheid grond op uw naam hebben.

Koopprocedure


Een aanbetaling liefst op een derden rekening van een advocaat is voor beide partijen aan te bevelen. De hoogte hiervan hangt van veel omstandigheden af, en kan afwijken van de “gebruikelijke “10 % maar vaak wordt dit percentage ook wel gehanteerd, het is maar wat overeengekomen wordt. Er kunnen euro’s of forinten op het contract staan, zoals men het overeenkomt. De advocaat doet in Hongarije vergelijkbaar werk met de Notaris in Holland. De Notaris in Hongarije ziet u in dit kader voornamelijk om u te “legaliseren”, een soort persoonlijke check of u werkelijk diegene bent die op het contract staat, u dient hier ook zelf voor aanwezig te zijn. Uiteraard hoeft dit pas bij de ondertekening van de definitieve akte. U dient dan een zgn. vergunning te verkrijgen Hiertoe moet u overlegggen: 

Een kadastrale inschrijving van het aan te kopen object.

Een door beide partijen ondertekende voorlopig koopcontract, uiteraard met alle handtekeningen van toekomstige eigenaren (bv. man en vrouw).

Geldige kopie van het paspoort

Verklaring afgegeven door de gemeente waarin men verklaart dat het genoemde object voor uw gebruik goedgekeurd is.


Formeel dient de vergunning vervolgens twee weken openbaar te worden gemaakt bij de gemeente, vaak echter is dit traject al gepasseerd. De bemiddelingskosten van de makelaar komen gewoonlijk voor rekening van de verkoper, net als in Nederland. Als u vervolgens komt voor de officiele overdracht dient u min 5 werkdagen voor de overdracht het restantbedrag betaalt te hebben, meestal weer op de tussenrekening. Het wil nog wel eens gebeuren dat geld langer onderweg is dan men denkt en bv. bij de Nederlandse bank belooft, neem hiervoor ruim marge.

Kosten koper.

Dit bestaat in Hongarije ook, zij het uiteraard weer iets anders. U betaalt voor de afhandeling van de advocaat, administratie, leges e.d. ong. 1000 euro per huis. (dit varieert een beetje per advocaat) Binnen twee jaar hoort u een rekening te ontvangen van de overheid voor de overdrachtsbelasting. Dit is 2% van de aankoopprijs tot een bedrag van ong. 16000 euro, bij hogere aankoopbedragen betaalt u 6 %. Grond binnen de bebouwde kom kan gekocht worden in principe zonder maximum. Daarbuiten geldt een maximum van 6000 meter. Als particulier kan men vrijwel onmogelijk eigenaar worden van landbouwgrond en zeker van beschermd natuurgebied, soms kan wel gepacht worden.

Men verwacht dat dit over een aantal jaren wel mogelijk is maar de schattingen hierover lopen uiteen. In E.U. verband zal dit ook moeten kunnen. Het is zaak om dit allemaal per situatie goed door te spreken en te controleren, er zijn soms ook weer uitzonderingen, maar dit is ongeveer de basisregel. Winst op onroerend goed. Dit is in Hongarije belast, net zoals in de meeste landen. Het is 20 % over de winst in de eerste vijf jaar van uw bezit, daarna gaat er 10% per jaar af, en vanaf het vijftiende jaar is het onbelast. U mag echter de gemaakte winst herinvesteren, bv door een volgend huis aan te kopen, of door te groeien naar een (nog) mooier huis, dan hoeft niet afgerekend te worden.

Eventueel kunnen derden, die wij goed kennen er wonen en nederlands spreken, U bij dit alles van dienst zijn, maar ook bij het aanvragen van nutsvoorzieningen, telefoon, bankrekening e.d.

Dit waren de regels en wetten in grote lijnen, nogmaals, zaken kunnen in specifieke gevallen anders zijn en deze bepalingen kunnen weer veranderen, zoals er een hoop veranderd sinds de toetreding van de E.U., vaak overigens ook ten gunste van bv. het milieu.